Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej

Rycerstwo Niepokalanej jest to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Istotę Rycerstwa św. Maksymilian określił jako  "całość życia katolickiego polegającego na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".

RYCESRTWO NIEPOKALANEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Rycerstwo Niepokalanej założone przez Św. Maksymiliana (1917 r.) w okresie międzywojennym było upowszechniane również na terenie diecezji tarnowskiej na co wskazują niepisane wzmianki. Wg ustnych przekazów starszego pokolenia w wielu parafiach było zakładane Rycerstwo Niepokalanej, a wielu diecezjan zapisywało się indywidualnie z racji pielgrzymek do Niepokalanowa. Rycerstwo było znane również poprzez czytelnictwo szeroko dostępnego wówczas miesięcznika „Rycerza Niepokalanej”, gdyż była to jedyna gazeta dostępna i powszechnie podawana z rąk do rąk oraz „Informatora Rycerstwa Niepokalanej” wydawanego od 1935 r. (relacje bp Bobowskiego i ks. Józefa Przybycienia). W parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku zachował się sztandar Rycerstwa Niepokalanej z 1958 roku, więc należy przypuszczać, że działało w tej parafii Rycerstwo.

Na początku lat 90-tych XX wieku nastąpiło ożywienie i rozwój Stowarzyszenia w parafiach diecezji tarnowskiej. Działo się to za sprawą ojców Franciszkanów z Niepokalanowa – Centrum Narodowego Stowarzyszenia, którzy byli zapraszani przez księży proboszczów do wielu parafii i głosili rekolekcje i konferencje propagujące życie i świętość św. Maksymiliana oraz cele Rycerstwa Niepokalanej. Powstawały wspólnoty lokalne lub koła MI w parafiach. Istotny wkład w dzieło upowszechnienia Rycerstwa Niepokalanej na terenie diecezji tarnowskiej oraz całej Polski wniósł Pan Leszek Jaworski - Diecezjalny Animator, który posiadając zezwolenie Centrum Narodowego oraz Biskupa Tarnowskiego, od 1991 roku odwiedza liczne parafie i głosi konferencje na temat Rycerstwa Niepokalanej, po których rozdaje Cudowne Medaliki i zapisuje do Rycerstwa. Tylko ciągu 3 lat, ponad 100 tyś wiernych w diecezji tarnowskiej przyjęło Medalik Niepokalanej i zapisało się do MI. W kolejnych latach do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło kolejne 100 tyś. wiernych, a w poszczególnych parafiach powstawały struktury MI2. Pierwsze Stowarzyszenie MI2 powstało w 10.12.1991 roku przy parafii katedralnej w Tarnowie.

Kolejnym krokiem na drodze rozwoju organizacyjnego i duchowego Rycerstwa Niepokalanej w diecezji tarnowskiej było mianowanie przez Biskupa Wiktora Skworca, dekretem z dnia 7.10.2002 r. ks. mgr Stanisława Śliwę - Asystentem Diecezjalnym MI. Z inicjatywy stowarzyszeń lokalnych i w porozumieniu z Centrum Narodowym MI w dniu 20 czerwca 2004 r. odbyło się w Ciężkowicach I Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Diecezji Tarnowskiej, w trakcie którego wyłoniono I Zarząd Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” diecezji tarnowskiej. Aktualnie, w diecezji tarnowskiej należy ponad 200 tyś. osób do Rycerstwa Niepokalanej oraz działa 17 stowarzyszeń MI-2 oraz 10 kół.

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej”:

Bp Władysław Bobowski

Ks. Prałat Józef Przybycień

Ks. Kazimierz Bonarek

Antoni Ferenc

Julia Skrzynecka

Leszek Jaworski

Jan Hajduga

 

ZARZĄD DIECEZJALNY Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”Diecezji Tarnowskiej:

Ks. Biskup Władysław Bobowski - Opiekun Duchowy Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej

Ks. mgr Stanisław Śliwa - Asystent Kościelny MI-2 Diecezji Tarnowskiej. Od 16.06.2017 roku, asystentem kościelnym jest ks. dr Stanisław Bilski.

 

Zarząd I kadencji (2004-205):

Prezes – Jan Sosin (+21.01.2005)

Wiceprezes – Julia Skrzynecka

Sekretarz – Jadwiga Świerczek

Ekonom – Zbigniew Kamieński

Doradca – Genowefa Baran, Janina Dec, Leszek Jaworski

Komisja Rewizyjna – Antoni Ferenc, Julian Kozioł, Janusz Tadel

 

Zarząd II kadencji (2005-2009)

Prezes – Janusz Tadel

Wiceprezes – Julia Skrzynecka,

Sekretarz – Jadwiga Świerczek

Ekonom –

Doradca –

Doradca ds. młodzieży – Anna Ferenc

Komisja Rewizyjna –

 

Zarząd III kadencji (2009 – 2013)

Prezes – Janusz Tadel

Wiceprezes – Julia Skrzynecka

Sekretarz – Jan Hajduga

Ekonom – Zbigniew Kamiński

Doradca – Jadwiga Świerczek

Doradca ds. młodzieży – Anna Ferenc

Komisja Rewizyjna – Maria Naleźny, Julian Kozioł, Antoni Ferenc

 

Zarząd IV kadencji (2013 – 2017)

Prezes - Jan Hajduga

Wiceprezes - Julia Skrzynecka

Skarbnik - Zbigniew Kamiński

Sekretarz - Anna Gruszczyńska

Doradca - Helena Filip, Jadwiga Świerczek, Czesława Łuszcz

Doradca ds. młodzieży - Elżbieta Batko

Komisja rewizyjna – Antoni Ferenc, Maria Naleźny, Julian Kozioł

 

Zarząd V kadencji (2013 – 2017)

Prezes Zarządu Diecezjalnego MI-2 - Julia Skrzynecka

Wiceprezes - Czesława Łuszcz

Sekretarz – Anna Gruszczyńska

Doradca - Janusz Tadel

Doradca -  Helena Filip

Doradca ds. młodzieży – Barbara Grzesik

Komisja rewizyjna: Antoni Ferenc, Maria Rajs, Julian Kozioł