Centrum Narodowe

W klasztorze Niepokalanów znajduje się Centrum Narodowe MI i siedziba Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

W Niepokalanowie odbywają się ogólnopolskie zjazdy MI i uroczystości jubileuszowe. Dla koordynacji i rozwoju Stowarzyszenia na terenie całego kraju Centrum Narodowe korzysta z pomocy franciszkańskich siedzib prowincjalnych: Centrum MI Polski Północnej (Gdynia), Centrum MI Polski Południowej (Harmęże) oraz ośrodków regionalnych w diecezjach: kieleckiej, tarnowskiej, białostockiej, częstochowskiej i bielsko-żywieckiej.

Obecnie istnieje ok. 250 wspólnot MI, w tym blisko 130 ma formę stowarzyszeniową.

W Niepokalanowie funkcjonuje Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, gdzie oprócz pism dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydawane są wszelkie pomoce do prowadzenia grup MI, formacji członków Rycerstwa oraz przekazywania informacji.

Niepokalanów jako Centrum Narodowe posiada dwa sanktuaria narodowe, poprzez które duch rycerski przenika z łaską Maryi do serc i dusz bardzo licznych pielgrzymów z całego świata.

Wierny Ojcu Kolbemu, jako znanemu apostołowi Cudownego Medalika, Niepokalanów jest największym ośrodkiem na świecie produkującym i rozdającym te "kulki Niepokalanej".

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.