Kalendarium

Program ogólno-diecezjalny

Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce - Diecezja Tarnowska na 2020 rok

 

 1. Ogólne wskazania dla Wspólnot MI

"Słowo stało się Ciałem"

Drodzy Rycerze Niepokalanej,

Przed nami piękna walka, to bojowanie bez rozlewu krwi. Jedynie rozlew miłości. Nie ma na co czekać. Miłość nie jest kochana. Miłość ginie... Tylko miłość jest twórcza (słowa Pawła VI).

Niech wzorem do naśladowania będzie św. Maksymilian, który był użytecznym narzędziem w ręku Niepokalanej szerząc MI po krańce ziemi. To zadanie święte dla każdego Rycerza. Jest to wola Matki Bożej. Mamy przeciwstawiać się wszelkim formom zła, ale zawsze w duchu miłości, prawdy
i miłosierdzia. Mamy naśladować Maryję. Być Jej. Zbliżyć się do Niej. Słowem pracować dla Niej bez ograniczeń

Do Jezusa przez Maryję.

Nasze pragnienia i zamiary polecamy Bogu przez przyczynę Niepokalanej.

 

Św. Maksymilianie – módl się za nami!

 

 1. Zadania ogólno-diecezjalne Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”

     Diecezji Tarnowskiej, kierowane do wszystkich stowarzyszeń i kół MI.

Za wypełnienie tych zadań są odpowiedzialni: Asystenci, Prezesi i Animatorzy wspólnot lokalnych.

 1. Kontynuacja „Nieustannego Różańca” w intencjach:
 • O tryumf Niepokalanego Serca Maryi,
 • O pokój na świecie i w sercach ludzkich,
 • O nawrócenie grzeszników,
 • O rozpowszechnianie i odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca,
 • O rozszerzenie dzieła Rycerstwa Niepokalanej,
 • W intencji prześladowanych chrześcijan oraz za prześladowców,
 • Za naszą Ojczyznę i rządzących,
 • O odnowę moralną Narodu,
 • Za rodziny, zwłaszcza rodziny rozbite i żyjące bez sakramentów świętych,
 • O dobre wychowanie dzieci i młodzieży,
 • O ochronę życia – od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • Za chorych i cierpiących,
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji duchowieństwa,
 • O beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, kardynała Augusta Hlonda, br. Innocentego Wójcika, Rozalii Celakówny,
 • O kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki, Karoliny Kózka,

 

 1. Diecezjalne spotkanie „Opłatkowe” Rycerstwa Niepokalanej diecezji tarnowskiej w dniu 19 stycznia (niedziela). Msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Niskowej o godz. 13,00. Agapa
  w Centrum OPOKA o godz. 14,30.
 2. Światowy Dzień Chorego. Udział przedstawicieli Stowarzyszeń i Kół MI z pocztami sztandarowymi w uroczystej Mszy św. w Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 11 lutego (wtorek)
  o godz. 16.30 - wg możliwości poszczególnych wspólnot.
 3. Czuwanie wielkopostne dla członków MI w Sanktuarium NMP Zawadzie, koło Dębicy: 21 marca, 10,00 – 14,00.
 4. Wiosenny Zjazd Asystentów, Prezesów i Animatorów MI w Niepokalanowie: 24-26 kwietnia.
 5. IV Zjazd MI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach: 9 maja (sobota), godz. 11,30-15,30.
 6. Majówka w parafii MB Fatimskiej w Tarnowie: 16 maja (sobota), 18,00.
 7. Droga Krzyżowa u Karoliny Kózka w Wał Rudzie. Prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w dn.
  18 czerwca, 15,00.
 8. Udział Rycerstwa Niepokalanej w uroczystościach Wielkiego Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w dn. 3 lipca, 14,45.
 9. Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie w dn. 25 lipca (sobota).
 10. Nowenna do św. Maksymiliana Marii Kolbe we wspólnotach lokalnych, przed rocznicą śmierci św. Maksymiliana: 5-13 sierpnia.
 11. Czuwanie modlitewne w sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej oraz w nabożeństwie Transitus św. Maksymiliana w Harmężach: 14 sierpnia – wg możliwości poszczególnych wspólnot.
 12. Udział w uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Placu Katedralnym w Tarnowie: 17 sierpnia, 6,30.
 13. Udział w wejściu Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę oraz w Mszy św. na wałach Jasnej Góry: 25 sierpnia - wg możliwości poszczególnych Wspólnot.
 14. Udział w uroczystościach 100-lecia Koronacji Cudownego Obrazu NMP w Zawadzie: 13 września.
 15. Rekolekcje dla członków Rycerstwa Niepokalanej oraz kandydatów na animatorów wspólnot MI
  w Ciężkowicach: 25-27 września.
 16. Spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej w Tuchowie, w 15 rocznicę „Aktu oddania RN” Pani Tuchowskiej: 2 października, 14,45.
 17. Jesienny Zjazd i Zgromadzenie Narodowe MI Sprawozdawczo-Wyborcze w Niepokalanowie: 16-18 października.
 18. Wypominki za zmarłych Rycerzy w parafii MB Fatimskiej w Tarnowie: 26 listopada, 18,00.
 19. Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP w parafiach (29.11-7.12) – oraz uroczyste przeżycie tego Święta, 8 grudnia przez wszystkich Rycerzy Niepokalanej („Godzina łaski” 12,00-13,00, przyjęcie nowych członków do MI).
 20. Pierwsze soboty miesiąca – udział w Mszy św. i modlitwa Różańcowa w RDN Małopolska prowadzona przez poszczególne wspólnoty wg ustalonego harmonogramu.
 21. Spotkania Asystenta Diecezjalnego, Prezesa i członków Zarządu MI z poszczególnymi wspólnotami Rycerstwa Niepokalanej (szczególnie z okazji spotkań „opłatkowych”).
 22. Spotkania Zarządu Diecezjalnego MI z udziałem prezesów i animatorów: 27 lutego, 8 czerwca, 12 listopada; godz. 16,30.

 

Ad maximam Dei gloriam!

 

Prezes MI  Diecezji Tarnowskiej Julia Skrzynecka    

Asystent Diecezjalny MI Diecezji Tarnowskiej Ks. dr Stanislaw Bilski        

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.