Odznaka /herb/ Rycerstwa

logo.png (56 KB) 

Odznaka Rycerstwa Niepokalanej została zatwierdzona 9 września 1938 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które pozwoliło na jej ustanowienie i używanie.

Symbol ten umieszcza się na chorągwiach i sztandarach rycerskich, publikacjach MI, w miejscach spotkań, na ubiorze członka MI. Wskazuje on na zasadniczy cel: zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.